Kinesitherapie – Manuele therapie - Dry needling


Wat is manuele therapie?

 

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie die tot doel heeft de gewrichten beter te laten functioneren, de lichaamshouding en -bewegingen te verbeteren. De behandeling bestaat naast mobilisaties en manipulaties van gewrichten uit het geven van bewegingsadvies, rug- en nekscholing, medische oefentherapie en trainingstherapie. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: er zal een afname van pijn zijn en de beweging zal soepeler verlopen.

 

Wanneer is manuele therapie aangewezen?

 

Manuele therapie is aangewezen bij een slecht functioneren van een gewricht of wanneer er een pijn ervaren wordt die in verband staat met het bewegingsstelsel.

 

Voorbeelden van klachten die met manuele therapie behandeld kunnen worden:

 

- hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;

- duizeligheid bij het bewegen van de nek;

- nek- en schouderklachten;

- hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;

- lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;

- kaakklachten.

 

 

Werkwijze

 

Intake

 

De eerste afspraak zal voornamelijk bestaan uit een vraaggesprek gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Vervolgens zal aan de hand van een lichamelijk onderzoek de houding en bewegingen beoordeeld worden. Via provocatie- en functietesten (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten e.a.) kan de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak van klachten opgespoord worden.

 

Behandeling

 

In samenspraak met de patiënt wordt er beslist of manuele therapie zinvol is.  Indien manuele therapie aangewezen is, wordt de aanpak van de verdere behandeling besproken. De behandeling is in eerste plaats gericht op het kunnen hervatten van uw normale dagelijkse activiteiten en op uw algemene gezondheid. In de tweede plaats worden er oefeningen gegeven om herval te voorkomen.

 

Wat met sportblessures?

 

Ook sportbeoefenaars kunnen hier terecht voor behandeling van hun sportletsel of voor bewegingsadvies ter preventie van sportblessures. Bij veel sportletsels en overbelastingsletsels ligt het accent van de revalidatie eerder op een goed begeleid therapeutisch oefenprogramma. Via gericht onderzoek wordt er op zoek gegaan naar de oorzaak van het letsel. Door een combinatie van manuele technieken en een aangepast oefenschema worden stroeve gewrichten en spieren losgemaakt en op een correcte manier getraind.

 

Dry needling

 

“Een harmonie tussen acupunctuurnaalden en de Westerse geneeskunst” 

Stijve, stramme of verkrampte spieren hebben vaak meerdere kleine spierknopen. Deze knopen kunnen voor pijn, stijfheid of algemeen discomfort zorgen. Door middel van een naald in de spierknoop te prikken kunnen we uiterst effectief de spanning van de spier halen waardoor deze opnieuw zal ontspannen.

 

Belangrijke informatie

 

Meebrengen eerste consultatie:

- Identiteitskaart

- Voorschrift arts

- Klever mutualiteit

- Eventuele onderzoeken/verslagen/Medische beeldvorming (rx-CT-MRI-echo,…)

 

Annuleren van een afspraak dient 24u op voorhand te gebeuren, zoniet wordt deze in rekening gebracht!

 

Tarieven

 

Kinesitherapie - Manuele therapie
€28

Training zonder begeleiding
€10

Taping
€10

Betaling gebeurt aan het einde van elke behandeling.

• betalingsmogelijkheden: cash, Bancontact, Bancontact-App, Payconiq