Praktische info


About us

Waarvoor kan u bij Activate Terecht?

  • Rug- en nekaandoeningen
  • Revalidatie na letsel/operatie
  • Cardiale revalidatie
  • Spier- en peesproblemen
  • Kracht en conditietraining
  • Sportbegeleiding
  • Hoofdpijn
  • Chronische aandoeningen


De praktijk is geopend van maandag tot en met zaterdagmiddag. Behandelingen gebeuren uitsluitend op afspraak, dewelke telefonisch of digitaal via de afsprakenplanner kunnen worden gemaakt.*


* Annuleren van een afspraak dient 24u op voorhand te gebeuren, zoniet wordt deze in rekening gebracht.